بسته حرفه ای مدیران 

 

بسته حرفه ای کسب و کار سازمان مدیریت صنعتی ویژه مدیران و کارشناسان (با 10 درصد تخفیف)  

بسته حرفه ای مدیران

 

افزودن به سبد خرید