عنوان دوره تاریخ شروع ثبت نام تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه
مدیریت واحدهای خدماتی 1397/07/25 1397/08/10 32 ساعت 8,000,000
اصول و فنون مذاکره 1397/07/25 1397/08/10 16 ساعت 4,000,000
بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از تحریم های مرحله دوم امریکا 1397/07/24 1397/08/01 2 ساعت رایگان
دوره جامع بازرگانی و تجارت بین الملل 1397/07/21 1397/08/22 32 ساعت 15,000,000
راهکارهای شناخت بازارهای هدف صادراتی 1397/07/11 1397/07/29 6 ساعت 2,250,000
هوش هیجانی 1397/07/19 1397/07/26 5 ساعت 800,000
آموزش زبان روسی 120 ساعت 100,000,000
دوره عالی مدیریت کسب و کار- مدیریت اجرایی (EMBA) - 200,000,000
mini mba 200 ساعت 48,000,000
Mini MBA - بازاریابی 40 ساعت 4,000,000
Mini MBA - مدیریت استراتژیک 48 ساعت 5,000,000
DBA فرانسه - رایگان
دوره مدیریت مالی 200 ساعت 170,000,000
دوره مقدماتی مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS 16 ساعت 1,900,000
حسابداری مدیریت 1396/11/01 1396/11/19 32 ساعت 6,000,000
مدیریت سرمایه گذاری 32 ساعت 6,000,000
مدیریت استراتژیک بازاریابی 32 ساعت 8,000,000
مدیریت واحدهای خدماتی 1395/07/01 1395/08/06 32 ساعت 8,000,000
مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک 1396/11/16 1396/12/04 32 ساعت 6,000,000
تحلیل محیط داخلی و بین المللی 32 ساعت 8,000,000

 

1 2 صفحه: