عنوان دوره تاریخ شروع ثبت نام تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه
مدیریت واحدهای خدماتی 1397/07/25 1397/08/10 32 ساعت 8,000,000
دوره عالی مدیریت کسب و کار- مدیریت اجرایی (EMBA) - 200,000,000
mini mba 200 ساعت 48,000,000
DBA فرانسه - رایگان