عنوان دوره تاریخ شروع ثبت نام تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه
مهارتهای عمومی مدیریت 1397/05/16 1397/06/01 32 ساعت 8,000,000
دوره عالی مدیریت کسب و کار- مدیریت اجرایی (EMBA) - 200,000,000
mini mba 200 ساعت 48,000,000
DBA فرانسه - رایگان