عنوان دوره تاریخ شروع ثبت نام تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه
دوره عالی مدیریت کسب و کار- مدیریت اجرایی (EMBA) - 200,000,000
mini mba 200 ساعت 48,000,000
دوره حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA) 1396/12/01 1397/01/23 512 ساعت 390,000,000
DBA فرانسه - رایگان