عنوان دوره تاریخ شروع ثبت نام تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه
دوره عالی مدیریت کسب و کار- مدیریت اجرایی (EMBA) - 200,000,000
mini mba 200 ساعت 48,000,000
دوره حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA) 1396/07/03 1396/11/25 512 ساعت 390,000,000
DBA فرانسه - رایگان