عنوان دوره تاریخ شروع ثبت نام تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه
مدرن مارکتینگ 1396/10/25 1396/11/25 8 ساعت 2,400,000
مدیریت سازمانهای پیچیده 1395/09/06 1395/10/02 32 ساعت 8,000,000