عنوان دوره تاریخ شروع ثبت نام تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه
تور علمی صنعتی مدیریت نوآوری بازار محور 1396/12/08 1397/03/27 - 190,000,000
مدیریت سازمانهای پیچیده 1395/09/06 1395/10/02 32 ساعت 8,000,000