عنوان دوره تاریخ شروع ثبت نام تاریخ شروع دوره مدت دوره هزینه
بیستمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی 1397/03/01 1397/04/13 - رایگان
تور علمی صنعتی مدیریت نوآوری بازار محور 1396/01/29 1397/04/10 - 190,000,000
مدیریت سازمانهای پیچیده 1395/09/06 1395/10/02 32 ساعت 8,000,000