عنوان دوره:
رفتار و رهبری سازمانی

هدف دوره:

تاربخ شروع:
1395/11/21

تاریخ پایان:
1395/12/05

تاریخ شروع ثبت نام:
1395/10/20

تاریخ پایان ثبت نام:
1395/11/19

مدت دوره:
32 ساعت

ظرفیت دوره:
5

هزینه دوره:
8,000,000ریال

شرح دوره:

هدف دوره :

  • دانش افزایی شرکت کنندگان در رابطه با مفهوم مدیریت منابع انسانی با رویکرد استراتژیک
  • حساس تر شدن شرکت کنندگان نسبت به سرمایه های انسانی در محیط کار
  • آشنایی شرکت کنندگان با چالش های انسانی در سازمانها و بنگاهها
  • آشنا شدن شرکت کنندگان با مهارت های موثر در مدیریت اثربخش سرمایه های انسانی در محیط کار

 

سرفصل مطالب:

  • تعهدات متقابل فرد و سازمان
  • معرفی مدل تعالی نیروی انسانی:ابعاد و الزامات
  • مفهوم  شناسی شایسته سالاری در سازمان ها و ابعاد آن
  • الزامات پیاده سازی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها 
  • پیامدهای پیاده سازی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها
  • موانع پیاده سازی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها

 

 

شرایط شرکت کنندگان:

حداقل دارای مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار

محل برگزاری دوره :

یزد - صفائیه - بلوار شهید قندی - میدان ریاضی یزدی - ابتدای بلوار جهاد

تلفن تماس:

03538227777

ثبت نام در دوره