عنوان دوره:
مدیریت سازمانهای پیچیده

هدف دوره:
تشریح مفاهیم و تئوری های اساسی و فرآیند مدیریت سازمان های پیچیده از دیدگاه استراتژیک و آشنا کردن مدیران سطوح م

تاربخ شروع:
1395/10/02

تاریخ پایان:
1395/10/17

تاریخ شروع ثبت نام:
1395/09/06

تاریخ پایان ثبت نام:
1395/10/01

مدت دوره:
32 ساعت

ظرفیت دوره:
5

هزینه دوره:
8,000,000ریال

شرح دوره:

سرفصل مطالب:

 •    مفهوم مدیریت استراتژیک در سازمان‌های پیچیده
 •    تئوری‌های زیربنائی مدیریت استراتژیک شامل نظریه سیستم‌ها، رویکرد اقتضائی،یادگیری سازمانی، مفاهیم مختلف اثربخشی و کارآئی.
 •    مفهوم کارآفرینی و نقش آن در تدوین استراتژی
 •    فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک
 •    تجزیه و تحلیل محیط سازمان
 •    چگونگی شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان
 •    نظریات مربوط به فرآیند تصمیم‌گیری و انتخاب استراتژی
 •    چگونگی برنامه و طرح‌ریزی عملیاتی به منظور اجرای برنامه‌های استراتژیک
 •    طراحی ساختار سازمان برای اجرای استراتژی
 •    طراحی نظام کنترل و اطلاعات مناسب جهت اجرای استراتژی
 •    نظریه‌های مربوط به نوآوری و تحول در سازمان‌ها
 •    مفهوم فرهنگ سازمانی
 •    اهمیت و نقش رهبری در مدیریت استراتژیک

 

زمان برگزاری دوره:

2.1 و 16.15 بهمن ماه

شرایط شرکت کنندگان:

حداقل داری مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار

محل برگزاری دوره :

یزد- صفائیه - بلوار شهید قندی - میدان ریاضی یزدی - ابتدای بلوار جهاد

تلفن تماس:

03538227777

ثبت نام در دوره