عنوان دوره:
مدیریت منابع انسانی

هدف دوره:
دانش افزایی شرکت کنندگان در رابطه با مفهوم مدیریت منابع انسانی با رویکرداستراتژیک حساس تر شدن شرکت کنندگان نسبت به سرمایه ه

تاربخ شروع:
1396/08/25

تاریخ پایان:
1396/09/10

تاریخ شروع ثبت نام:
1396/07/01

تاریخ پایان ثبت نام:
1396/08/24

مدت دوره:
32 ساعت

ظرفیت دوره:
5

هزینه دوره:
6,000,000ریال

شرح دوره:

سرفصل مطالب:

  •    تعهدات متقابل فرد و سازمان
  •    معرفی مدل تعالی نیروی انسانی: ابعاد و الزامات
  •    مفهوم شناسی شایسته سالاری در سازمان ها و ابعاد آن
  •    الزامات پیاده سازی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها
  •    پیامدهای پیاده سازی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها
  •    موانع پیاده سازی مدیریت منابع انسانی در سازمان ها

 

 

شرایط شرکت کنندگان:

حداقل داری مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار

محل برگزاری دوره :

یزد - صفائیه - بلوارشهیدقندی - میدان ریاضی یزدی - ابتدای بلوار جهاد

تلفن تماس:

03538227777

ثبت نام در دوره