عنوان دوره:
مدیریت طرح های توسعه

هدف دوره:
آشنائی با چگونگی تهیه و اجرای طرح های بزرگ توسعه صنعتی و خدماتی، بررسی و تجزیه و تحلیل

تاربخ شروع:

تاریخ پایان:

تاریخ شروع ثبت نام:

تاریخ پایان ثبت نام:

مدت دوره:
32 ساعت

ظرفیت دوره:
5

هزینه دوره:
6,000,000ریال

شرح دوره:

عنوان درس: مدیریت طرح‌های توسعه 

 


تعداد واحد: 2

نوع درس: نظری 

گروه درس: اجباری 

پیش‌نیاز: تحقیق در عملیات 

 

هدف

 آشنائی با چگونگی تهیه و اجرای طرح‌های بزرگ توسعه صنعتی و خدماتی، بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل عینی اجرای طرح‌های مذکور از طریق ارتباط با مجریان طرح‌های مذکور و بررسی تجارت کشورهای نوپای صنعتی.

 

سرفصل مطالب

مراحل تهیه یک طرح

*   ارزیابی فنی و اقتصادی طرح

*   سازماندهی طرح

*   انتخاب و انتقال تکنولوژی و عقد قراردادهای خارجی

*   برنامه‌ریزی کنترل عملیات به منظور بهینه سازی زمان، هزینه و نیروی انسانی

*   آشنائی با نرم‌افزارهای برنامه‌ریزی و کنترل طرح

*   مسائل اجرائی طرح‌های توسعه شامل طرح‌های بزرگ عمرانی

منابع و مراجع

گزیده‌ای از مباحث کتب زیر همراه با مقالاتی مرتبط با موضوع درس:

  1. "Project Management: A Systems Approach to planning, Scheduling and Controlling" Harold Kerzner. Van Nostrand 1989.
  2. "Project Management in Engineering Services and Development" Ernest G Frankel. Butterworths. 1990.
  3. "Projects Preparation, Appraisal, Budgeting and Implementation" Prasanna Chandra Tata Mcgrow- Hill, 1987.

شرایط شرکت کنندگان:

حداقل داری مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار

محل برگزاری دوره :

تلفن تماس:

03538227777

ثبت نام در دوره