عنوان دوره:
اصول بازاریابی

هدف دوره:
آشنائی باتئوری ها، فرآیند و روش های رایج بازاریابی و بازارشناسی و نقش و اهمیت بازاریابی در تحقق اهداف موسسه

تاربخ شروع:
1396/06/02

تاریخ پایان:
1396/06/10

تاریخ شروع ثبت نام:
1396/05/22

تاریخ پایان ثبت نام:
1396/05/31

مدت دوره:
32 ساعت

ظرفیت دوره:
5

هزینه دوره:
8,000,000ریال

شرح دوره:

عنوان درس: اصول بازاریابی 

 


تعداد واحد: 2

نوع درس: نظری 

گروه درس: اجباری 

پیش‌نیاز  : اصول بازرگانی و تجارت و دروس اقتصاد

 

هدف

آشنائی با تئوری‌ها، فرآیند و روش‌های رایج بازاریابی و بازارشناسی و نقش و اهمیت بازاریابی در تحقق اهداف موسسه.

سرفصل مطالب

ساختار تجارت ایران

*   بازارشناسی و بازاریابی و نقش آن‌ در تجارت داخلی

*   بازاریابی خدمات و نقش آن در تجارت داخلی

*   آشنایی با محصولات و تولیدات در ایران

*   سیستم‌ها و روش‌های قیمت‌گذاری و کاربرد آن‌ها در شرکت‌های ایرانی

*   بررسی سیستم توزیع و الگوهای آن

*   مدیریت بازاریابی جامع و نقش آن در تجارت امروز ایران

*   نقش و اهمیت نمایشگاهها و مناطق آزاد در تجارت داخلی

منابع و مراجع

گزیده‌ای از کتب زیر توام با مقالات مرتبط با درس:

  1. "Marketing", Erie N. et, al. 1992.
  2. "Marketing Management" David W. Craven, et, al Irwin, 1989.
  3. مدیریت بازار و بازاریابی: دکتر ابراهیمی- دکتر روستا- دکتر ونوس، انتشارات سمت (در حال انتشار)

شرایط شرکت کنندگان:

حداقل داری مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار

محل برگزاری دوره :

تلفن تماس:

03538227777

ثبت نام در دوره