عنوان دوره:
بازرگانی بین المللی

هدف دوره:
آشنائی باتئوری ها و روش های متعارف تجارت و کسب و کار بین المللی، آشنائی با ابعاد گوناگون محیط بین المللی و نهادهای مهم ما

تاربخ شروع:
1395/07/01

تاریخ پایان:
1395/07/16

تاریخ شروع ثبت نام:
1395/06/01

تاریخ پایان ثبت نام:
1395/06/31

مدت دوره:
32 ساعت

ظرفیت دوره:
5

هزینه دوره:
8,000,000ریال

شرح دوره:

عنوان درس: بازرگانی بین‌المللی 

 

تعداد واحد: 2

نوع درس: نظری 

گروه درس: اجباری 

پیش‌نیاز:  اصول بازرگانی و تجارت و دروس اقتصاد 

هدف

آشنائی با تئوری‌ها و روش‌های متعارف تجارت و کسب و کار بین‌المللی، آشنائی با ابعاد گوناگون محیط بین‌المللی و نهادهای مهم مالی-تجاری موثر بر کسب و کار بین‌المللی.

سرفصل مطالب

عاریف و اهمیت مدیریت بازرگانی بین‌المللی

*   ابعاد شرایط محیط بین‌المللی: ابعاد قانونی، سیاسی، اقتصادی و...

*   تئوری‌های تجارت بین‌الملل

*   نقش دولت‌ها و سیاست‌های ملی در تجارت بین‌الملل

*   سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی

*   روش‌های تعیین نرخ برابری ارز

*   بازارها و سازمان‌های بین‌المللی

*   اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای

*   نقش شرکت‌های چند ملیتی در تجارت بین‌الملل

*   تامین و تخصیص منابع، استراتژی تولید و صادرات در سطح جهانی

*   ارزیابی کشورها و بازارها جهت فعالیت‌های گوناگون

*   ترتیبات ترجیحی تجارت

*   تجارت بین‌الملل و توسعه اقتصادی

منابع و مراجع

گزیده‌ای از کتب زیر توام با مقالات مرتبط با درس:

 1. Daneils, I.D. Radebaugh ,L.H;
  International Business, Environments and Operation .Ninth Edition prentice- hall-2001
 2. Hill, Charles;w.
  International Business-Competing The Global Marketplace ,Int'l.Edition McGraw Hill-2002
 3. Ball,D. –Mc Culloch,W.
  International Business –The Challenge of Global Competition . Irwrin McGraw- Hill Ninth Edition .2002
 4. Eiteman,D.-Stonehill,A.-Moffett,M.Multinational Business Finance.Pearson-Addison Wesley .Tenth Edition, 2004
 5. Rugman ,M.&Hogetts,R.M International Business, A Strategic Management Approach;-Second Edition-2000,Prentice Hall,USA.
 6. Czinkota,M.A-Ronkainen,I.A-Noffett,M.H International Business, 7th Edition Thomson-Southwestern.USA.2005

شرایط شرکت کنندگان:

حداقل داری مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار

محل برگزاری دوره :

یزد - صفاییه - بلوار شهیدقندی- میدان ریاضی-ابتدای بلوار جهاد

تلفن تماس:

03538227777

ثبت نام در دوره