عنوان دوره:
مدیریت استراتژیک

هدف دوره:
آشنائی گسترده با الگوهای تجویزی و توصیفی برنامه ریزی استراتژیک در سطح یک بنگاه اقتصادی

تاربخ شروع:

تاریخ پایان:

تاریخ شروع ثبت نام:

تاریخ پایان ثبت نام:

مدت دوره:
32 ساعت

ظرفیت دوره:
5

هزینه دوره:
6,000,000ریال

شرح دوره:

عنوان درس: مدیریت استراتژیک 

 


تعداد واحد: 2  

نوع درس: نظری 

گروه درس: اختیاری 

پیش‌نیاز: دروس اصلی مشترک 

 

هدف

 آشنائی گسترده با الگوهای تجویزی و توصیفی برنامه‌ریزی استراتژیک در سطح یک بنگاه اقتصادی و تشریح چگونگی تدوین این گونه برنامه‌ها با توجه به شرایط خاص کشور.

سرفصل مطالب

فرآیند نظری برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک، ضرورت دیدگاه استراتژیک به مدیریت

*   فرآیند عینی برنامه‌ریزی استراتژیک، خلاصه پژوهش‌های انجام شده در این زمینه

*   روانشناسی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری

*   مراحل اجرای فرآیند نظری: تدوین فلسفه مدیریت، ترسیم دورنما و ماموریت و اهداف سازمان

*   تدوین استراتژی و عوامل موثر برآن

*   چگونگی تحلیل نقاط قوت و ضعف سازمان و تشخیص شایستگی ممتاز آن

*  تحلیل و شناخت همه جانبه محیط داخلی سازمان، استراتژی فعلی و اثربخشی آن، تحلیل زنجیره هزینه و مقایسه با رقبا، تشخیص نقاط قوت و ضعف و توانائی‌های ممتاز سازمان

*   تحلیل موقعیت رقابتی سازمان در بازار

*   مفهوم استراتژی‌های ژنریک

*   تدوین استراتژی در شرایط تنوع محصول و فعالیت

*   سازماندهی مناسب جهت برنامه‌ریزی استراتژیک

منابع و مراجع

گزیده‌ای از مباحث کتب زیر همراه با مقالات مرتبط با موضوع درس:

  1. "Strategic Management: Concepts and Cases "Arthur A Thompsons and A.J. Strickland III. Irwin, 1992.
  2. "Managing the Unknowable: Strategic Boundaries Between Order and Choas in Organizations" Ralph D.Stacey. Jossey Bass, 1992.
  3. "The Strategy Concept & Practice: A Pagmatic Approach". Arnolds C.Hax and Niclolas S. Majluf. Petice Hall, 1991.

4.«ارزشیابی اقتصادی طرح های سرمایه‌گذاری»، فریبرزپاکزاد، انتشارات حرفه، 1372.

شرایط شرکت کنندگان:

حداقل داری مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار

محل برگزاری دوره :

یزد - صفائیه - بلوارشهیدقندی - میدان ریاضی یزدی - ابتدای بلوار جهاد

تلفن تماس:

03538227777

ثبت نام در دوره