عنوان دوره:
مدیریت سرمایه گذاری

هدف دوره:
آشنا نمودن فراگیران با مفاهیم و تعاریف سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری در اوراق بهادار در این درس فراگیران ب

تاربخ شروع:

تاریخ پایان:

تاریخ شروع ثبت نام:

تاریخ پایان ثبت نام:

مدت دوره:
32 ساعت

ظرفیت دوره:
5

هزینه دوره:
6,000,000ریال

شرح دوره:

آشنا نمودن دانشجویان با مفاهیم و تعاریف سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار.

در این درس دانشجویان با ویژگیظهای اوراق بهادر و تفاوت‌ها و تشابه‌های آن‌ها بیشتر آشنا می‌شوند در خصوص چگونگی تعیین ارزش این اوراق تئوری‌های مرتبط بیان می‌گردد.

 

 

سرفصل مطالب

 

 

·      آشنایی با مفاهیم سرمایه‌گذاری، ریسک و بازده

·      بازار معاملات اوراق بهادار به شکل بورس و بازار خارج از بورس

·      سرمایه‌گذاری در اوراق ؟؟، سهام ممتاز، سهام عادی و ویژگی‌های هر یک از این ابزارهای مالی

·      سرمایه‌گذاری در ابزارهای ؟؟، آتی‌ها و قراردادهای تاخت

·      شناسایی انواع ریسک سرمایه‌گذاری و اندازه‌گیری آن

·      تئوری پرتفوی

·      رابطه بین ریسک و بازار مورد انتظار اوراق بهادار

·      استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی در ارزیابی تمام کارها

·      بازار کارایی سرمایه آشنایی آن بر مدیریت سرمایه‌گذاری

·      بررسی عملکرد پرتفوی سرمایه‌گذاری

 

منابع و مراجع

 

  ·      Bodie, banc, Marcus "Essentials of investment" Mc Graw hill 2001

شرایط شرکت کنندگان:

حداقل داری مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار

محل برگزاری دوره :

تلفن تماس:

03538227777

ثبت نام در دوره