عنوان دوره:
دوره مدیریت مالی

هدف دوره:
این دوره به منظور ارتقاء دانش تخصصی مدیران مالی شرکتها و مؤسسات از طریق یادآوری مباحث علمی و آکادمیک و آشنانمودن

تاربخ شروع:

تاریخ پایان:

تاریخ شروع ثبت نام:

تاریخ پایان ثبت نام:

مدت دوره:
200 ساعت

ظرفیت دوره:
25

هزینه دوره:
170,000,000ریال

شرح دوره:

محتوای دوره:

  • حسابداری مالی
  • مدیریت مالی
  • مدیریت سرمایه گذاری 
  • حسابداری مدیریت و تحلیل هزینه ها 
  • قوانین مالیاتی و بیمه  
  • حسابرسی
محتوای دوره  
حسابداری مالی 
مدیریت مالی
مدیریت سرمایه گذاری 
حسابداری مدیریت و تحلیل هزینه ها 
قوانین مالیاتی و بیمه  
حسابرسی
محتوای دوره  
حسابداری مالی 
مدیریت مالی
مدیریت سرمایه گذاری 
حسابداری مدیریت و تحلیل هزینه ها 
قوانین مالیاتی و بیمه  
حسابرسی
محتوای دوره  
حسابداری مالی 
مدیریت مالی
مدیریت سرمایه گذاری 
حسابداری مدیریت و تحلیل هزینه ها 
قوانین مالیاتی و بیمه  
حسابرسی

شرایط شرکت کنندگان:

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و سه سال سابقه کار در سطوح مدیریت واحدهای حسابداری و مالی

محل برگزاری دوره :

یزد - صفاییه - بلوار شهیدقندی- میدان ریاضی-ابتدای بلوار جهاد

تلفن تماس:

035-38237175-6

ثبت نام در دوره