عنوان دوره:
تحقیقات بازار

هدف دوره:
ایجاد و تقویت روحیه تحقیق باوری، بالا بردن توان تجزیه و تحلیل مسائل بازاریابی و صادارت و نشان دادن راه‌های دست‌یابی به اطلاعات حیاتی جهت بر

تاربخ شروع:
1395/10/16

تاریخ پایان:
1395/10/24

تاریخ شروع ثبت نام:

تاریخ پایان ثبت نام:

مدت دوره:
32 ساعت

ظرفیت دوره:
5

هزینه دوره:
8,000,000ریال

شرح دوره:

عنوان درس: تحقیقات بازاریابی 

 


تعداد واحد: 2

نوع درس: نظری 

گروه درس: اختیاری 

پیش‌نیاز: اصول بازاریابی 

 

هدف

ایجاد و تقویت روحیه تحقیق باوری، بالا بردن توان تجزیه و تحلیل مسائل بازاریابی و صادارت و نشان دادن راه‌های دست‌یابی به اطلاعات حیاتی جهت برنامه‌ریزی استراتژیک در زمینه بازاریابی و صادرات

سرفصل مطالب

نقش تحقیقات بازاریابی در تنظیم استراتژی بازاریابی

*   فرآیند و دیدگاه‌های تحقیق، نمونه‌ای از طرح تحقیق در زمینه بازاریابی

*   سازماندهی برای تحقیقات بازاریابی

*  دامنه تحقیقات بازاریابی: تحقیق درباره کالاها و خطوط تولیدی، درباره دامنة قیمت، درباره سیستم توزیع، درباره چگونگی ترفیع و ترویج کالا، درباره بازار و مصرف‌کنندگان و درباره فروش

*   منابع اطلاعات: منابع اولیه- منابع ثانویه داخلی و خارجی

*   روش‌های گردآوری اطلاعات: مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه

*   تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری از اطلاعات و تهیه گزارش

*   مسائل تحقیقات بازاریابی در ایران

منابع و مراجع

گزیده‌ای از کتب زیر توام با مقالات مرتبط با درس:

1-     تحقیقات بازاریابی، دکتر ابراهیمی، دکتر روستا، دکتر ونوس، انتشارات سمت (درحال انتشار)

2-     International Marketing Research, Susan P. Douglas & C. Samuel Craig, Prentice Hall 1989.

3-     Consumer Behavior Leon G.Schiffman & Leslie L. Kanuk, Prentice Hall 1993

شرایط شرکت کنندگان:

محل برگزاری دوره :

یزد

تلفن تماس:

03538227777

ثبت نام در دوره