عنوان دوره:
اصول و فنون مذاکره

هدف دوره:

تاربخ شروع:
1395/11/07

تاریخ پایان:
1395/11/08

تاریخ شروع ثبت نام:
1395/10/20

تاریخ پایان ثبت نام:
1395/11/06

مدت دوره:
32 ساعت

ظرفیت دوره:
5

هزینه دوره:
8,000,000ریال

شرح دوره:

 • اصول و مبانی پایه ای مذاکره
 • فرایند انجام یک مذاکره
 • اھمیت برنامه ریزی و چگونگی انجام آن قبل از شرکت در مذاکره
 • سبک ھای مختلف مذاکره و انتخاب سبک مناسب بر حسب شرایط
 • اھمیت شناخت سبک غالب خود و طرف مقابل
 • تفاوت چانه زنی با مشکل گشایی مشترک برای یافتن راه حل ھای
  مناسب تر برای طرفین مذاکره
 • آشنایی با شرایطی که در آن چانه زنی لزوما به نتایج بھتری منتھی نمی
  شود .
 • پیشنھاد اولیه و اثر آن بر نتایج مذاکرات
 • استراتژی ھای امتیاز دادن و گرفتن
 • بایدھا و نبایدھا
 • تئوری مذاکرات (BATNA, Reservation Price, Target Point, …)
 • تبدیل مذاکره چانه زنی به مذاکره منطقی و اصولی
 • روش ھای امتیازگیری در مذاکرات

شرایط شرکت کنندگان:

حداقل دارای مدرک لیسانس و 3 سال سابقه کار

محل برگزاری دوره :

یزد - صفاییه - بلوار شهیدقندی- میدان ریاضی-ابتدای بلوار جهاد

تلفن تماس:

03538227777

ثبت نام در دوره