ثبت نام در دوره


دوره مدیریت مالی

محتوای دوره:

  • حسابداری مالی
  • مدیریت مالی
  • مدیریت سرمایه گذاری 
  • حسابداری مدیریت و تحلیل هزینه ها 
  • قوانین مالیاتی و بیمه  
  • حسابرسی
محتوای دوره  
حسابداری مالی 
مدیریت مالی
مدیریت سرمایه گذاری 
حسابداری مدیریت و تحلیل هزینه ها 
قوانین مالیاتی و بیمه  
حسابرسی
محتوای دوره  
حسابداری مالی 
مدیریت مالی
مدیریت سرمایه گذاری 
حسابداری مدیریت و تحلیل هزینه ها 
قوانین مالیاتی و بیمه  
حسابرسی
محتوای دوره  
حسابداری مالی 
مدیریت مالی
مدیریت سرمایه گذاری 
حسابداری مدیریت و تحلیل هزینه ها 
قوانین مالیاتی و بیمه  
حسابرسی


هزینه دوره : 170,000,000 ریال
* نام:
* نام خانوادگی:
* کدملی:
* تلفن همراه:
ایمیل:
* شرکت/سازمان: