ثبت نام در دوره


mini mba

محتوای دوره :

اصول و مبانی مدیریت و سازمان

مدیریت منابع انسانی                                                                                                                                                                                                           

حسابداری برای مدیران

اصول بازاریابی 

مدیریت بازرگانی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت استراتژیک 

اقتصاد برای مدیران

تفکر سیستمی

آشنایی با قوانین

مباحث منتخب

مخاطبین دوره:

فارغ التحصیلان  دانشگاهی، مدیران میانی و سرپرستان، کارآفرینان، کارشناسان حرفه ای

 

- همراه با ارزیابی شایستگی های ورودی متقاضیان

- معرفی شرکت کنندگان برتر به دنیای کار

- امکان ادامه دوره در دوره های عالی کسب و کار(MBA)

- با ارائه اساتید حرفه ای سازمان مدیریت صنعتی

 


هزینه دوره : 48,000,000 ریال
* نام:
* نام خانوادگی:
* کدملی:
* تلفن همراه:
ایمیل:
* شرکت/سازمان: