اخبار و برنامه هفتگی

آخرین وضعیت برگزاری کلاس ها و آزمون ها در هفته جاری.  

 

 

 دانشجویان گرامی گروه 10 :

                                                       

*** کلاس درس   اصول بازرگانی و تجارت  جناب آقای دکتر علیرضا خرم ، روز پنجشنبه و جمعه مورخ   4و5 مردادماه  راس ساعت 8 صبح در محل صفائیه - میدان ریاضی یزدی  - ابتدای بلوار جهاد  سازمان مدیریت صنعتی یزد برگزار می گردد. 

 

*** کلاس درس   اصول بازرگانی و تجارت  جناب آقای دکتر علیرضا خرم ، روز پنجشنبه و جمعه مورخ   18و19 مردادماه  راس ساعت 8 صبح در محل صفائیه - میدان ریاضی یزدی  - ابتدای بلوار جهاد  سازمان مدیریت صنعتی یزد برگزار می گردد. 

 

 

 

 

 دانشجویان گرامی گروه 11 :

 

*** کلاس درس   اصول بازرگانی و تجارت  جناب آقای دکتر علیرضا خرم ، روز پنجشنبه و جمعه مورخ   4و5 مردادماه  راس ساعت 8 صبح در محل صفائیه - میدان ریاضی یزدی  - ابتدای بلوار جهاد  سازمان مدیریت صنعتی یزد برگزار می گردد. 

 

*** کلاس درس   اصول بازرگانی و تجارت  جناب آقای دکتر علیرضا خرم ، روز پنجشنبه و جمعه مورخ   18و19 مردادماه  راس ساعت 8 صبح در محل صفائیه - میدان ریاضی یزدی  - ابتدای بلوار جهاد  سازمان مدیریت صنعتی یزد برگزار می گردد. 

 

 

 دانشجویان گرامی گروه 10 :

 دانشجویان گرامی گروه4(فولاد آلیاژی):

کلاس درس مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت - جناب آقای دکتر معین الدین ، در تاریخ های 1و2 اسفندماه و 15و16 اسفندماه در محل هتل صفاییه-سالن چشم انداز برگزار خواهدشد.

 

دانشجویان گرامی گروه حراست:

 کلاس درس نظام های اداری تطبیقی- جناب آقای دکتر اسلامی، این هفته (روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 1و2 اسفندماه) به علت سفر خارج از کشور استاد، تشکیل نمیشود.

 دانشجویان گرامی گروه6 :

آزمون درس مدیریت استراتژیک - جناب آقای دکتر مروتی، در روز چهارشنبه مورخ 30 بهمن ماه راس ساعت17 در محل دانشکده پرستاری برگزار خواهد شد.

 دانشجویان گرامی گروه مدیریت مالی :

کلاس درس ارزش گذاری سهام جناب آقای دکتر اسلامی بیدگلی فقط در روز جمعه مورخ 2اسفندماه راس ساعت 8 صبح تشکیل می گردد.

 دانشجویان گرامی گروه6 :

* آخرین جلسه کلاس درس مدیریت طرح های توسعه جناب آقای دکتر شرفخواه، پنجشنبه و جمعه مورخ 8و9 اسفندماه در محل دانشکده پرستاری برگزار می گردد.

 دانشجویان گرامی گروه2:

آخرین جلسه کلاس درس مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت - جناب آقای دکتر معین الدین ، در تاریخ های  15و16 اسفندماه در محل هتل صفاییه-سالن چشم انداز برگزار خواهدشد. ضمنا روز پنجشنبه شروع کلاس از ساعت 10صبح می باشد. 

 دانشجویان گرامی گروه3 :

 *آزمون درس مدیریت تکنولوژی و نوآوری جناب آقای دکتر نصیرزاده روز چهارشنبه مورخ 10اردیبهشت ماه93 راس ساعت 18 در محل دانشکده پرستاری برگزار می گردد.

** جهت دریافت فایل نمونه سوالات درس مدیریت تکنولوژی و نوآوری جناب آقای دکتر نصیرزاده کلیک کنید.

 دانشجویان گرامی گروه4(فولاد آلیاژی):

*آزمون درس مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت - جناب آقای دکتر معین الدین ، روز پنجشنبه مورخ 28فروردین ماه93 راس ساعت 7 صبح برگزار می گردد.

** کلاس درس مدیریت واحدهای خدماتی جناب آقای دکتر ناجی زاده روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 28و29 فروردین ماه93 در محل هتل صفاییه برگزار می گردد.

دانشجویان گرامی گروه حراست:

*  کلاس درس روش تحقیق و پایان نامه جناب آقای دکتر سلیمی، پنجشنبه و جمعه مورخ 21و22 فروردین ماه93 در محل دانشکده پرستاری برگزار می گردد.

** ادامه کلاس درس نظام های اداری و تطبیقی جناب آقای دکتر احمدخانی، پنجشنبه و جمعه مورخ 28و29 فروردین ماه 93 در محل دانشکده پرستاری برگزار می گردد.

 دانشجویان گرامی گروه6 :

کلاس درس مدیریت تکنولوژی و نوآوری روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 21و22 فروردین ماه93 در محل دانشکده پرستاری برگزار می گردد.

 دانشجویان گرامی گروه7 : 

 کلاس درس اصول بازاریابی سرکار خانم دکتر اکبری، پنجشنبه و جمعه مورخ 21و22 فروردین ماه 93 در محل دانشکده پرستاری برگزار می گردد.

 دانشجویان گرامی گروه4(فولاد آلیاژی):
 دانشجویان گرامی گروه4(فولاد آلیاژی):
 
 
 

*آزمون درس مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت - جناب آقای دکتر معین الدین ، روز پنجشنبه مورخ 11 اردیبهشت ماه93 راس ساعت 7 صبح برگزار می گردد.

دریافت جزوه درس مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت

 دانشجویان گرامی گروه 8:
 دانشجویان گرامی گروه7 : 
** آزمون درس مدیریت واحدهای خدماتی جناب آقای دکتر شاه محمدی چهارشنبه مورخ 21 خردادماه راس ساعت 18 در محل هتل صفاییه برگزار می گردد.
 
** آزمون درس تحلیل محیط های داخلی و بین الملل جناب آقای دکتر عمادزاده سه شنبه مورخ 13 خردادماه راس ساعت 18 در محل هتل صفاییه برگزار می گردد.
** آزمون درس مدیریت واحدهای خدماتی جناب آقای دکتر شاه محمدی چهارشنبه مورخ 21 خردادماه راس ساعت 18 در محل هتل صفاییه برگزار می گردد.
 
** آزمون درس تحلیل محیط های داخلی و بین الملل جناب آقای دکتر عمادزاده سه شنبه مورخ 13 خردادماه راس ساعت 18 در محل هتل صفاییه برگزار می گردد.
منبع خبر: