سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان یزد از طریق سازمان مرکزی تهران، متولی برگزاری دوره های مجازی می باشد.

فراگيران مي توانند با دراختيار داشتن اينترنت ADSL 128kb و يا وايمكس، در هرزمان و هرنقطه ايي از كشور در كلاسهاي آنلاين اين سازمان ثبت نام كرده و از امكانات آن استفاده نمايند.

    در طول گذراندن اين دوره ها فراگيران مي توانند از كتابهاي تاليفي اساتيد مختلف و جزوات تكميلي آنها نيز بهره مند گردند. از ديگر مزاياي ثبت نام در اين دوره ها مي توان به ايجاد شبكه ارتباطي بين مديران صنايع مختلف در كشور نام برد.
    فراگيران در پايان دوره و با رعايت ضوابط سازمان گواهينامه اي مبني بر گذراندن دوره دريافت خواهند نمود.

عناوین دروس آموزش مجازي

 

رديف

نام درس

تعداد جلسات

 

 

 

مديريت و اداري

1

آيين نگارش مكاتبات اداري

16

ثبت نام

2

مديريت زمان واسترس

11

ثبت نام

3

گردش مكاتبات و اصول بايگاني

14

ثبت نام

4

سرپرستي

14

ثبت نام

5

مديريت كارگزيني و امور پرسنلي

20

ثبت نام

6

مديريت عمومي

19

ثبت نام

7

آموزش روساي دفاتر مديران

13

ثبت نام

8

سبد مهارت هاي فردي

24

ثبت نام

بازرگاني

9

اصول بازاريابي و مديريت بر بازار

24

ثبت نام

10

مديريت خريد و سفارشات خارجي

15

ثبت نام

11

مديريت خريد و سفارشات خارجي به زبان انگليسي

16

ثبت نام

12

مكاتبات تجاري به زبان انگليسي

24

ثبت نام

13

مشتري مداري

12

ثبت نام

حسابداري

14

حسابداری مؤسسات خدماتی

 

ثبت نام

15

حسابداری مؤسسات بازرگانی

 

ثبت نام

16

حسابداری حقوق و دستمزد

 

ثبت نام

17

کارگاه تکمیل اظهارنامه

 

ثبت نام

18

حسابداري با كامپيوتر(نرم افزار همكاران سيستم)

11

ثبت نام

مديريتي

19

روابط عمومي موثر

12

ثبت نام

20

مديريت جلسات

8

ثبت نام

21

رفتار سازماني

16

ثبت نام

22

تشكيل و مديريت گروه هاي كاري

12

ثبت نام

23

خلاقيت و حل مساله

12

ثبت نام

24

مديريت منابع انساني براي مديران غيرمنابع انساني

13

ثبت نام

دروس مبتني بر شايستگي

25

مصاحبه مبتني بر شايستگي

 

ثبت نام

26

رويكرد منابع انساني مبتني بر شايستگي

 

ثبت نام

27

تدوين شايستگي مشاغل

 

ثبت نام

28

شناخت افراد بر مبناي رويكرد شايستگي

 

ثبت نام

فناوری اطلاعات

29

مهارت های هفتگانه ICDL

 

ثبت نام

در صورت درخواست دوره های مورد نظر، شما نیز می توانید عناوین دوره های درخواستی را به این سازمان اعلام نمایید.

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن 8257009  (خانم خمسه) تماس حاصل فرماييد.