سازمان مدیریت صنعتی-نمایندگی استان یزد- این افتخار را دارد تا مجری دوره ها و سمینارهای اختصاصی سازمانها و صنایع استان باشد.

برگزاری این دوره های اختصاصی بنا به درخواست کارفرما و در محل مورد نظر کارفرما (آموزش در محل یا خارج از محل) خواهد بود. 

 

برخی مشتریان سازمان مدیریت صنعتی یزد:

 

          

 

         

 

                    

 

 

 

 

- دوره روانشناسی صنعتی ( فولاد آلیاژی ایران)

- دوره مدیریت استرس (فولاد آلیاژی ایران)

- دوره مدیریت عملکرد (فولاد آلیاژی ایران)

- دوره مدیریت بهره وری (مجتمع معدنی ساغند)

- دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی (گروه پیشگامان کویر)

- دوره مدیریت استراتژیک مبتنب بر مدل ارزیابی متوازن (گروه پیشگامان کویر)

- دوره مدیریت عمومی (مجتمع معدنی ساغند)

- دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی (فولاد آلیاژی ایران)

- دوره منش مدیریت (شرکت رایورز کویر )

- دوره نگرش و تفکر سیستمی ( مدیران ارشد و میانی فولاد آلیا‍‍‍ژی)

- دوره مدیریت پروژه (گروه پیشگامان گویر )

-دوره مدیریت بهره وری (فولاد آلیاژی ایران)

- دومین دوره مدیریت عملکرد (فولاد آلیاژی ایران)

-دومین دوره مدیریت مالی(گروه پیشگامان کویر)

-دوره نگرش سیستمی (دفتر آموزش و پژوهش استانداری یزد)

-دوره مدیریت تحول (سازمان پزشکی خیریه حضرت سید الشهداء(ع))

و ...

 

علاوه بر آن این سازمان آمادگی دارد در صورت لزوم، کلیه فرآیند آموزشی مورد نیاز شرکت ها، از نیازسنجی آموزشی، طراحی دوره، اجرا تا ارزیابی را به صورت اختصاصی و با شرایط مورد نظر کارفرما اجرا نماید.