نمایندگی استان یزد از ابتدای سال 1390 فعاليت خود را آغاز نموده است . حيطه ي جغرافيايي فعاليت اين نمايندگي کل استان و شهرستانهای اطراف می باشد. اين سازمان در چارچوب سياستهاي كلان و استراتژيهاي كلي و ماموريت هاي اصلي سازمان مديريت صنعتي فعاليتهاي خود را درسه حوزه ي مشاوره ، آموزش و تحقيق متمركز نموده است. ادامه مطالب....