برنامه خانه مدیران

 

ردیف عنوان سخنران روز برگزاری زمان شروع زمان پایان خلاصه برنامه نوع دوره ثبت نام
1 نوآوری در مدل های کسب و کار خانم دکتر شادی گلچین فر 95/10/07 17:00 19:00

1. معرفی اقسام مختلف نوآوری

2. تعریف مدل کسب و کار و اجزای آن

3. معرفی 14 شیوه مختلف نوآوری در مدل کسب وکار

4. روند ها آینده در مدل کسب و کار

 

مجازی
2 جنبه های انسانی کسب و کار

جناب آقای سیدمحمد موسوی

(مدیرعامل شرکت گروه بهداشتی فیروز)

95/10/14 17:00 19:00

1. بیان تجربیات کم نظیر یک مدیر موفق ایرانی

2. آثار و برکات اعتماد و خوش بینی به سرشت انسانها و فرصت دادن به آنها

3. کارکنان ارزشمندترین دارائی سازمانها هستند

مجازی
3 برند شخصی

دکتر مسعود شفقی

(دکترای مدیریت استراتژیک از کشور سوییس)

95/10/21 17:00 19:00

1. چرا باید برند شخصی داشته باشیم

2. فازهای اصلی برند شخصی

3. ابعاد و ویژگی های برند اشخاص

4. هویت سازی برند

و ....

مجازی
4 دوره بین الملل و تور صنعتی ایالت باواریا آلمان   95/01/20        
5 چشم انداز تحولات پیش روی اقتصاد ایران دکتر ایمانی راد 95/12/03 17:00 19:00
  • تحولات پیش روی اقتصاد جهان
  • بازکردن و تحلیل اقتصاد ترامپ
  • روندهای غالب در اقتصاد جهان در سال 2017
  • شرایط سیاسی و اقتصادی ایران در سال 1396
  • چالش های بنیادی اقتصاد ایران در سال آینده
  • بررسی روندهای محتمل در اقتصاد ایران در سال 1396
  • بررسی اصول اساسی در تدوین استراتژی