محتوای دوره:

  • آشنایی با مدیریت بازاریابی برای مدیران فروش
  • آشنایی با مدیریت فروش
  • روش‌های برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، ارزیابی و کنترل فروش 
  • آشنایی با فروش‌های مجازی
  • آشنایی با اصول، فنون و هنرمذاکره
  • آشنایی با مدیریت خدمات پس از فروش
  • آشنایی با تکنیک‌ها و مهارت‌های فروش
  • سمینارتخصصی

روش تدریس:

باتوجه به تجربیات و تحصیلات شرکت‌کنندگان در دوره و نیازهای آموزشی مشترک آنان، سعی خواهد شد مباحث هر دوره " کاربردی و تخصصی" باشد و درضمن " مفاهیم نظری " نیز در حد نیاز مطرح گردد.

نحوه برگزاری:

دوره های آموزشی اغلب به صورت یک نیم روز در هفته (5 ساعت) برگزار خواهد شد . البته برای سازمان ها و سایر مشتریان حقوقی، متناسب با شرایط ایشان و توافق فی مابین به صورت اختصاصی نیز برگزار می گردد.

مدرسین دوره:

مدرسین دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی، مشاوران و مدیران اجرایی موفق و مجرب همکار با سازمان و همچنین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که مورد تائید سازمان باشند انتخاب خواهند شد.

گواهینامه ها:

در پایان دوره به شرکت‌کنندگانی که ساعات حضور آنها در جلسات دوره بیش از 75درصد کل ساعات دوره باشد، گواهینامه پایان دوره از سوی سازمان اعطاء خواهد شد. بدیهی است در غیر اینصورت گواهینامه صادر نخواهد شد.

نکته: در مورد درس ها و دوره هایی که آزمون پایانی، انجام پروژه و فعالیت های مشابه دارند، کسب امتیاز لازم درآن ها علاوه بر طی کردن 75 درصد کل ساعت دوره نیز ملاک است.

مخاطبین:

مدیران، کارشناسان و تمامی علاقه‌ مندانی که می‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مدیریت و سازمان توسعه دهند.