محتوای دوره:

 • مدیریت سازمان و ساختار سازمان‌های تولیدی
 • مدیریت استراتژیک و استراتژی های تولید
 • اصول طراحی کارخانه و طرح گسترش کارخانه
 • برنامه زمانبندی تولید و برنامه‌ریزی تسطیح ظرفیت
 • مدیریت مواد و موجودی
 • تهیه طرح های توجیه اقتصادی، فنی
 • کارسنجی و زمانسنجی
 • ایمنی در کار
 • کیفیت و استانداردهای سیستمی
 • مدیریت دارایی های فیزیکی
 • مدیریت زنجیره تامین
 • ابزارهای حل مساله و تصمیم گیری

روش تدریس:

باتوجه به تجربیات و تحصیلات شرکت‌کنندگان در دوره و نیازهای آموزشی مشترک آنان، سعی خواهد شد مباحث هر دوره " کاربردی و تخصصی" باشد و درضمن " مفاهیم نظری " نیز در حد نیاز مطرح گردد.

نحوه برگزاری:

دوره های آموزشی اغلب به صورت یک نیم روز در هفته (5 ساعت) برگزار خواهد شد . البته برای سازمان ها و سایر مشتریان حقوقی، متناسب با شرایط ایشان و توافق فی مابین به صورت اختصاصی نیز برگزار می گردد.

مدرسین دوره:

مدرسین دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی، مشاوران و مدیران اجرایی موفق و مجرب همکار با سازمان و همچنین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که مورد تائید سازمان باشند انتخاب خواهند شد.

گواهینامه ها:

در پایان دوره به شرکت‌کنندگانی که ساعات حضور آنها در جلسات دوره بیش از 75درصد کل ساعات دوره باشد، گواهینامه پایان دوره از سوی سازمان اعطاء خواهد شد. بدیهی است در غیر اینصورت گواهینامه صادر نخواهد شد.

نکته: در مورد درس ها و دوره هایی که آزمون پایانی، انجام پروژه و فعالیت های مشابه دارند، کسب امتیاز لازم درآن ها علاوه بر طی کردن 75 درصد کل ساعت دوره نیز ملاک است.

مخاطبین:

مدیران، کارشناسان و تمامی علاقه‌ مندانی که می‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مدیریت و سازمان توسعه دهند.