محتوای دوره:

 • امور گمرکی در صادرات و واردات
 • بررسی بهای تمام شده در صادرات و واردات
 • روش های پرداخت خارجی و اعتبارات اسنادی
 • اصول حمل و نقل بین المللی 
 • آشنایی با قوانین و مقررات صادرات و. واردات
 • انواع بیمه و بیمه نامه باربری و کلوزهای بیمه
 • مراحل واردات
 • مراحل صادرات
 • نحوه دریافت کارت بازرگانی
 • نحوه ثبت سفارش کالا
 • نحوه گشایش اعتبار
 • اینکوترمز 2010
 • بررسی اسناد بازرگانی خارجی و نحوه تنظیم اسناد

روش تدریس:

باتوجه به تجربیات و تحصیلات شرکت‌کنندگان در دوره و نیازهای آموزشی مشترک آنان، سعی خواهد شد مباحث هر دوره " کاربردی و تخصصی" باشد و درضمن " مفاهیم نظری " نیز در حد نیاز مطرح گردد.

نحوه برگزاری:

دوره های آموزشی اغلب به صورت یک نیم روز در هفته (5 ساعت) برگزار خواهد شد . البته برای سازمان ها و سایر مشتریان حقوقی، متناسب با شرایط ایشان و توافق فی مابین به صورت اختصاصی نیز برگزار می گردد.

مدرسین دوره:

مدرسین دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی، مشاوران و مدیران اجرایی موفق و مجرب همکار با سازمان و همچنین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که مورد تائید سازمان باشند انتخاب خواهند شد.

گواهینامه ها:

در پایان دوره به شرکت‌کنندگانی که ساعات حضور آنها در جلسات دوره بیش از 75درصد کل ساعات دوره باشد، گواهینامه پایان دوره از سوی سازمان اعطاء خواهد شد. بدیهی است در غیر اینصورت گواهینامه صادر نخواهد شد.

نکته: در مورد درس ها و دوره هایی که آزمون پایانی، انجام پروژه و فعالیت های مشابه دارند، کسب امتیاز لازم درآن ها علاوه بر طی کردن 75 درصد کل ساعت دوره نیز ملاک است.

مخاطبین:

مدیران، کارشناسان و تمامی علاقه‌ مندانی که می‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مدیریت و سازمان توسعه دهند.