معرفی فضا

با توجه به نیازشرکت ها و سازمان ها به فضا های مدرن آموزشی جهت برگزاری همایش های علمی ، مجامع  شرکت ها جلسات عمومی کارکنان ، سمینار های علمی و تخصصی و دوره های آموزشی ،  سازمان مدیریت صنعتی یزد فضاهای آموزشی خود را  در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

 

سالن آمفی تئاتر                                                                                                                                                                  

ظرفیت سالن 80
قیمت فضا (ساعت) - ریـال
مشخصات

 با ظرفیت 80 شرکت کننده مناسب برای برگزاری همایش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمینارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی 

80 عدد صندلی آمفی تئاتر- پروژکتور - کامپیوتر استاد به همراه اینترنت - وایت برد - اسپلیت - ماژیک- سیستم گرمایش و سرمایش مناسب - انتظامات و نظافت

 

 

کلاس آموزشی                                                                                                                             

ظرفیت سالن 25
قیمت فضا (ساعت) -  ریـال
مشخصات

25 عدد صندلی مدیریت -  - کامپیوتر استاد به همراه اینترنت - کامپیوتر جهت شرکت کنندگان - پروژکتور -وایت برد - اسپلیت - ماژیک- سیستم گرمایش و سرمایش مناسب - انتظامات و نظافت

 
 
 
 
کلاس آموزشی                                                                                                                                                          
 
ظرفیت سالن 25
قیمت فضا (ساعت) - ریـال
مشخصات

25 عدد صندلی مدیریت -  پروژکتور - کامپیوتر استاد به همراه اینترنت - وایت برد - اسپلیت - ماژیک- سیستم گرمایش و سرمایش مناسب - انتظامات و نظافت

 

در صورت استفاده از امکانات زیر، طبق جدول زیر تعرفه اضافی دریافت خواهد شد.
ردیف امکانات و تسهیلات تعرفه توضیحات
1 پذیرایی میان وعده 50.000 ریال برای وعده به ازای هر نفر بابت فضای مناسب و امکانات و عوامل و اقلام پذیرایی شامل :کیک - چای -نسکافه
2 پذیرایی نهار  بطور متوسط 150.000 ریال به ازای هر نفر بسته به نوع غذای انتخابی تعرفه فوق ممکن است افزایش یا کاهش یابد.
3 میکروفن و صوت  750.000 ریال  
4 اینترنت پرسرعت تا 8 مگابیتی به ازای هر گیگ مصرفی جهت متقاضیان 50.000 ریال  
5 سایر خدمات متناسب با نوع و حجم و سطح خدمات دریافتی